Ruko Sentra Bisnis B-19 Jl. Lakarsantri No 2 R Surabaya